IS - ÚOŠKŠOK

Informačný systém odboru Štátneho Overovania Kvality

Informačný systém vytvorený pre Úrad pre Obrannú Štandardizáciu, Kodifikáciu a Štátne Overovanie Kvality využívaný odborom štátneho overovania kvality. Slúži na dlhodobú udržateľnosť administratívne náročného výkonu činností odboru. Riadi sa podľa zákona č. 11/2004 Z.z. a taktiež podľa štandardu NATO STANAG 4107. Upravuje aj bilaterálne dohody medzi Slovenskou Republikou a inými partnerskými štátmi.
Informačný systém sa zaoberá nasledujúcimi hlavnými skupinami funkcií zhrnutých do modulov:

 • Dnes – prehľad úloh prihláseného používateľa
 • ŠOK – hlavný modul štátneho overovania kvality
  • žiadosti podľa zákona 11/2004
  • žiadosti podľa STANAG 4107
  • žiadosti na základe bilaterálnych dohôd
 • Audity – audity podľa zákona 11/2004
  • žiadosti o výkon auditu
  • výkon auditov
 • Organizácie – zoznam všetkých subjektov, s ktorými úrad prišiel alebo prichádza do styku, či už priamo alebo nepriamo, napr. STANAG 4107
  • kontakty
  • hodnotenie
  • certifikáty
  • história subjektu
  • zistené riziká
  • Autorizácie – zoznam spolupracujúcich autorizovaných osôb
  • poverenia
 • Zmluvy – všetky zmluvy, s ktorými prichádza úrad do styku z pohľadu štátneho overovania kvality
  • doplnky ku zmluvám
 • Štatistiky – štatistické výstupy
 • Riziká – evidencia potenciálnych zistených rizík
 • Pracovníci – zoznam audítorov a ich odborných školení
 • Admin – administrácia systému – správa používateľov, zmena šablón zostáv a pod.

IS - UOSKSOK

Vyskúšajte Offeris na 14 dní zadarmo a môžete otestovať všetky funkcie CRM.

logo

TABI Corp., s.r.o.
Nám. Jozefa Herdu 1
917 01 Trnava, SK

Naše hodnoty

Vytvárame informačné systémy, ktoré pomáhajú firmám rásť.

Copyright © TABI Corp., s.r.o. 2021